Čarodějnický rej

V úterý 30.4. jsme s dětmi pořádali ve třídě Čarodějnický rej. Zpívali jsme písničky, čarovali, vařili lektvary a tancovali na hudbu. Myslím, že si to naši malí čarodějové a čarodějnice užili.