Čarodějnické odpoledne

Odpoledne jsme si na školní zahradě užili čarodějnické odpoledne pro rodiče s dětmi.

Byla nejen zábavná stanoviště s plněním úkolů, ale i opékání párků a pálení čarodějnice.