Byli jsme v knihovně

V laskavém podání paní Mazurové jsme se setkali s úsměvným příběhem dráčka Boda a veselé myšky z knihy Jako ty! od Stefana Gemmela.
Děti se zamyslely, zda může být myška velká a silná jako drak Bodo a drak zase malý a veselý jako myška.
Stanou se ti dva skutečnými přáteli?
Popřáli jsme si krásné Velikonoce. Při té příležitosti děti připravily pro paní knihovnici přáníčko s dárečkem a paní knihovnice nás všechny obdarovala výborným perníčkem.