Bezpečně do školky aneb umíme to správně?……

….sledování a rozbory situací na vycházce se školkou , vnímání důležitosti znát svou adresu pro případ ztráty.