OSLAVA DNE RODINY

Rodina je nejdůležitější součástí našich životů a tak jsme ji věnovali pozornost první polovinu května. Debata na téma „moje rodina a já“ se nám protáhla na celé jedno deštivé dopoledne. Děti si přinesly fotografie svých rodin a tak bylo co popisovat a vyprávět 🙂 Mezinárodní den rodiny připadá na 15. května, a to bylo letos

STROMOCITY

14. května 2024 byl krásný, skoro letní den a my se účastnili interaktivního výukového programu, zaměřeného na citové prožívání. Tři příběhy zahrané bez rekvizit jen pomocí výrazových prostředků a úžasná práce s hlasem. Čtvrtý příběh vymýšlely děti, jako základ příběhu si vybraly lípu na školní zahradě. Děkujeme divadlu DIP. Zpívali jsme prima písničku: Povězme si

Rozhodnutí o přijetí do MŠ na školní rok 2024/2025

1-Zveřejnění přijatých dětí k 1.9.2024 „II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy 17.5.2024 
R o z h o d n u t í ———————- Ředitelka. II. Mateřské školy, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, jejíž zřizovatelem je Město Moravská Třebová, T.G.M. 29, rozhodla v souladu s § 34 odst. 3,§165 odst. 2 písm.

Stromocity

Výukový program s představením. Děti si nejprve ve třídě vyslechly tři příběhy. Poté program pokračoval na zahradě, kde děti aktivně prožívaly vše kolem stromů – hladily stromečky, dávaly jim sílu a energii, a nakonec stromečkům společně pomáhaly. Nakonec všechny děti obdržely omalovánku.

Stromocity

V úterý 14. května proběhl výukový program, do kterého se děti aktivně zapojovaly. Paní herečka je vtáhla do děje pouze pomocí jejich vlastní fantazie.