CESTOVÁNÍ S KRTEČKEM

Stejně jako v minulých letech jsme i v tomto školním roce navázali na vzájemnou spolupráci s moravskotřebovskou knihovnou. Tentokrát nás ale navštívily paní knihovnice přímo v naší třídě. Všichni jsme si společně připomněli oblíbeného dětského kamaráda Krtečka a vyzkoušeli jsme si, jakými způsoby můžeme cestovat. Děti hrály hry, tiskaly razítky, zkrátka si program náramně užily. Paní knihovnice nám přislíbily další návštěvu v co nejbližším možném termínu. Budeme se těšit

.