Edukativní altán ve školní zahradě MŠ Moravská Třebová

V roce 2020 se naše mateřská škola zapojila do Výzvy Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky „Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti“. Získali jsme finanční prostředky na vybudování Edukativního altánu v zahradě MŠ Jiráskova. Realizace projektu měla být dokončena na konci roku 2021. Z důvodu komplikací způsobených onemocněním Covid-19 v České republice nebylo možné tento termín dodržet. Na naši žádost nám byl termín realizace projektu posunut do konce roku 2022.

Na Edukativní altán budou použity přírodní materiály, bude v něm umístěna magnetická tabule na křídy a čtyři naučné interaktivní tabule s biotopy města, lesa, zahrady, rybníku. Altán nám umožní pobývat s dětmi ve venkovním prostředí téměř bez ohledu na počasí, a to včetně deštivých dnů či horkých slunečných dnů, kdy delší pobývání na slunci bez možnosti schovat se do stínu, není v současnosti možné. Zahrada v méně příznivém počasí nabízí svoji jinou tvář, kterou děti neznají a díky možnosti trávit v zahradě více času, ji tak budou moci zkoumat a objevovat. Možnost pobývat s dětmi téměř za každého počasí venku, nabídne zároveň pedagogům velkou svobodu v plánování a variabilitě programu pro děti.

Již od začátku tohoto roku, za významné finanční pomoci Města Moravská Třebová, na vybudování Edukativního altánu usilovně pracujeme. O průběhu realizace projektu Vás budeme průběžně informovat.