Stezka včelích medvídků

Naši třídu celým školním rokem provází knihy od Jiřího Kahouna o včelích
medvídcích. Každá příhoda má své téma, které dále rozvíjíme. Kamarádi
Čmelda a Brumda byli ale poslední dobou moc smutní.
Co se jim stalo? Velikánské neštěstí…. Pučmeloud jim ukradl soudek medu, bez
kterého by včelí medvídci spolu s maminkou nepřežili zimu. A tak jsme se
s dětmi rozhodli pomoci jim soudek hledat. Vybaveni batůžky, dobrotou, pítím
a dobrou náladou jsme vyrazili na „Hvězdnou stezku včelích medvídků.


Na stanovištích děti plnily úkoly a za splnění dostaly samolepku na své kartičky.
Vše začalo svižnou rozcvičkou v parku u muzea. Na náměstí děti dostaly
hádanky a na zámku zase hledaly předměty podle barev. Pod zámkem
posbíraly přírodniny a postavily Čmeldovi a Brumdovi malý domeček.
Dalším úkolem bylo napodobování zvuků zvířat a u „rybníčku“ nás čekala
hladová žabka s básničkou s pohybem i její krmení. Děti se dozvěděly i o fázích
vývoje žáby. Poté jsme skákali panáka a přišla tolik očekávaná svačinka a
nezbytný odpočinek. Po něm následoval pohádkový kvíz a motýlí rozcvička se
skládáním půlených motýlích obrázků a opět i fáze vývoje motýlka.


Všechny indicie nás dovedly až na Křížový vrch k soše plačící Anny. Cíl byl na
dosah. Posledním úkolem bylo zaplnit plástev žlutými květy. Šlo to hladce a tak
děti získaly nápovědu, kde je ukrytý soudek medu – za velikým kamenem
s písmeny.


A ejhle! Během chvilky byl soudek k naší velké radosti nalezen.
Hvězdná stezka se vydařila, počasí nám přálo, nikdo se nezranil a nikdo
neplakal. Velký obdiv mají naše dvě nejmenší účastnice.
Ve školce děti čekal dopis od včelích medvídků a jejich maminky, spolu
s odměnou. Každé z dětí si odneslo velký bublifuk a doufáme, že i kromě
zážitků, také nové znalosti a dovednosti.