Rozhodnutí o přijetí do MŠ na školní rok 2023/2024

II. Mateřská škola , Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy

19.5.2023

R o z h o d n u t í

———————-

Ředitelka. II. Mateřské školy, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, jejíž zřizovatelem je Město Moravská Třebová, T.G.M. 29, rozhodla v souladu s § 34 odst. 3,§165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. l ), Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů takto:

Do mateřské školy od 1.9.2023 byly přijaty tyto děti, kterým bylo přiděleno registrační číslo:

13/23

14/23

15/23

16/23

17/23

18/23

19/23

20/23

21/23

22/23

23/23

24/23

25/23

26/23

27/23

28/23

29/23

30/23

31/23

32/23

33/23

34/23

35/23

36/23

37/23

38/23

39/23

40/23

41/23

42/23

43/23

44/23

45/23

46/23

47/23

48/23

49/23

50/23

51/23

52/23

53/23