Rozhodnutí o přijetí

Na základě zápisu do II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová a odloučeného pracoviště MŠ Tyršova, konaného dne 7.5.2022, byly přijaty k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 děti s tímto pořadovým číslem:

16/22                      35/22

17/22                      36/22

18/22                      37/22

19/22                      38/22

20/22                      39/22

21/22                      40/22

22/22                      41/22

23/22                      42/22

24/22                      43/22

25/22                      44/22

26/22                      45/22

27/22                      46/22

28/22                      47/22

29/22

30/22

31/22

32/22

33/22

34/22

 

V Moravské Třebové dne 23.5.2022                                         Magda Srncová

Ředitelka MŠ