Pohádky z lesa

Momentálně s dětmi čteme knížku od paní spisovatelky Lenky Jakešové „Pohádky z lesa – Co si stromy šeptají“.