Zelená třída

MILÍ RODIČE,

děkujeme vám za celoroční vstřícnost a spolupráci. Přejeme všem pohodovém prázdniny plné zážitků a v září úspěšný start do další životní etapy vašich dětí.

Vlez v les

aneb akrobacie na zámku. Pan starosta popřál dětem krásné prázdniny a hodně úspěchů ve škole. Děti se seznámily s působivým a zajímavým zpracováním příběhu.                 

Loučíme se s předškoláky

V úterý 21. června se na zahradě konalo slavnostní pasování budoucích prvňáčků králem Filipem. Děti předvedly své dovednosti  a společně se svými rodinami zhlédly divadelní představení souboru J. K. Tyla.   

2. MÍSTO

Ve čtvrtek 26. května se děti zúčastnily Sportovních her na II.ZŠ Palackého. Díky svým dovednostem získaly krásné 2. místo. Nesmíme však zapomenout na tým fanoušků, který naše soutěžící podporoval….