Zelená třída

Vlez v les

aneb akrobacie na zámku. Pan starosta popřál dětem krásné prázdniny a hodně úspěchů ve škole. Děti se seznámily s působivým a zajímavým zpracováním příběhu.                 

Loučíme se s předškoláky

V úterý 21. června se na zahradě konalo slavnostní pasování budoucích prvňáčků králem Filipem. Děti předvedly své dovednosti  a společně se svými rodinami zhlédly divadelní představení souboru J. K. Tyla.   

2. MÍSTO

Ve čtvrtek 26. května se děti zúčastnily Sportovních her na II.ZŠ Palackého. Díky svým dovednostem získaly krásné 2. místo. Nesmíme však zapomenout na tým fanoušků, který naše soutěžící podporoval….                                                 

Papoušci

V pondělí 23.5. 2022 navštívili naši školku PIRÁTI a přivezli si s sebou na pomoc papoušky. Posuďte sami, jaké to bylo….

Doprava a cestování

V tomto týdnu se děti učily poznat dopravní prostředky pomocí sluchových a slovních hádanek, třídit je dle způsobu jejich pohybu. Diskutovaly o prvcích bezpečnosti v dopravním provozu i prevenci úrazů. Při společné výtvarné práci se učily postupovat cestou pokusu a omylu, rozvrhnout si „plán práce“ a výkres dokončit.           

Na výletě za včelkami

V pondělí 16.5. jsme byli na výletě v Koclířově. Včelař, pan Kulhan, dětem poutavou formou přiblížil život a význam včel, poté si vyzkoušely své dovednosti na nedalekém hřišti.