Berušky

Krmení ptáčků na zahradě školky

Když se venku ochladí, mnoho z nás myslí také na ptáčky žijící v přírodě. Děti společnými silami vyrobily ptáčkům krásná krmítka a s dopomocí dospělých je zavěsily na strom v zahradě školky. Teď jen mohou pozorovat, na které krmítko přiletí ptáčci jako první.                        

Robotická myš

V uplynulých dnech, nám do naší třídy „Berušky“, byla zapůjčena hra, která zaujala nejen děti, ale i nás dospělé. Robotická myš – je programovatelný podlahový robot. Pomáhá dětem snadno pochopit, co je to algoritmus, jak ho naprogramovat a následně zhodnotit. Práce s ní podporuje vnímání prostorové orientace a rozvíjení jemné motoriky. Myš motivuje ke hře,

Cvičení nás baví

V každé hodině cvičení se snažíme zaměřit na něco jiného, aby cvičení pro děti bylo pestré a mohly se těšit na každou další hodinu. Děti velice rády navštěvují naši malou posilovnu, kde si dle svých možností a schopností protáhnou celé své tělo. Postupně se při takovéto aktivitě „otrkávají“.  Režim mateřské školy každý den obsahuje ranní cvičení, které je primárně zaměřeno na protažení a posílení velkých svalových

Berušky pomáhají vyzdobit náměstí

 Naše třída „Berušky“ se letos podílela společně i s „Včeličkama“ a „Motýlkama“ na tvorbě vánoční výzdoby na náměstí. Celkem 28 vánočních stromků na náměstí a před radnicí se postupně zaplnilo ručně vyráběnými ozdobami dětí, studentů a zástupců spolků a organizací města. Projekt vytvářející pohodovou sváteční atmosféru zaštiťovalo  Zdravé město Moravská Třebová ve spolupráci s technickými službami

Berušky na výletě

V předvánočním čase se naše třída „Berušky“ vydala do vzdálenějšího Boru u Skutče, kde se nachází Ekocentrum zvané Pasíčka. Děti měly možnost vyslechnout přednášku u interaktivní tabule, kde se dozvěděly o tom, co je to budka a krmelec. Vyprávěly si o zobání pro ptáčky. Pomalou vycházkou si také prohlédly všechny zvířátka, která v současné době

Pálení čarodějnic

V letošním roce nám moc počasí nepřálo, ale i přes to se nám podařilo čarodějnice spálit a zahnat tím zlé síly z naší zahrady.    

Návštěva prvňáčků v MŠ Tyršova

Dne 15. 5. 2019 naši školku navštívila první třída p. uč. Draesslerové, která nám zahrála a zazpívala pohádku „O Budulínkovi“ Děti se zájmem poslouchaly pohádku a moc se nám to všem líbilo   .

Prosinec u Berušek

V prosinci třídu Berušek navštívili Mikuláš s Andělem a Čertem, děti jim zarecitovaly básničku „Leze z pekla, leze čert“ a dostaly mikulášskou nadílku. Uspořádali jsme vánoční odpolední dílničku, kde si děti s rodiči vyrobili stromeček a společně jsme se vánočně naladili u cukroví a kafíčka ;-). Druhý den pod vánočním stromečkem, který si děti samy

Divadélka ve školce

Každý měsíc k nám do školky zavítají divadelní soubory s pohádkami pro děti. Tato divadélka probíhají vždy ve třídě Berušek, proto ani nejmenší dětičky, které ještě nechodí do divadla, nejsou ošizeny o kulturní zážitek 😉 .