Naši předškoláci na Dni otevřených dveří v ZŠ

Letošní den otevřených dveří, který se konal 31. 3. na ZŠ Palackého, hodnotíme s dětmi jako velmi vydařený. V chodbách školy jsme potkávali spoustu návštěvníků z řad dětí i dospělých, kteří si mohli prohlédnout prostory školy či se podívat na výuku do nějaké třídy. Naše předškolní děti se podívaly do první třídy k paní učitelce Mgr. Lucii Krajčiové. Zde viděly v lavicích spoustu kamarádů. Zazpívaly si s doprovodem klavíru a ukázaly jak umí počítat a zvládají barvy a tvary.

V prostorách šaten děti čekalo mnoho pohádkových aktivit. Pomáhaly vílám, pirátům, Sněhurce, Šmoulům i probudily Šípkovu Růženku. Děti si vyzkoušely svoji zručnost, protáhly si tělo při pohybové disciplíně a prověřily si znalosti. Za splněné úkoly děti dostávaly razítka a když jich nasbíraly plný počet, vyzvedly si tácek plný voňavých perníčků, které upekli a nazdobili žáci 9tých tříd.

Děkujeme všem, kdo se na dni otevřených dveří podíleli. Dětem se tato akce moc líbila. A k zápisu do základní školy přejeme předškoláčkům mnoho úspěchů..

Vaše paní učitelky

Darča a Zdenča