Informace o zpracování údajů v MŠ

Informace o zpracování údajů v MŠ Zveřejněno dne 22.5.2018 MŠ Jiráskova 1141 v Mor. Třebové, jejímž zřizovatelem je Město Moravská Třebová, poskytuje předškolní vzdělávání dětem ve smyslu školského zákona a v rámci svých činností zpracovává  osobní údaje. Postupuje přitom v souladu s právními předpisy, zejména nařízením EU č. 2016/ 679 o ochraně osobních údajů. Hlavním

Projektová výuka MŠ Jiráskova, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/18_063/0009207

Projektová výuka MŠ Jiráskova, registrační číslo projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009207 Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Z finančních prostředků v celkové výši 823.894,- Kč hradíme tyto aktivity: – Projektový den ve škole – Projektový den

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

1. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová , okres Svitavy IČO:70880603     Pověřenec pro ochranu osobních údajů     Pověřencem je na základě smlouvy II. Mateřské školy , Jiráskova 1141,  Moravská Třebová s firmou MANA Consulting  s.r.o.  její zaměstnanec: Jméno:            Jaromír Novotný E-mail:             mana@mana.cz V Moravské Třebové dne : 23.5.2018      

Informace o zpracování údajů v MŠ

    MŠ Jiráskova 1141 v Mor. Třebové, jejímž zřizovatelem je Město Moravská Třebová, poskytuje předškolní vzdělávání dětem ve smyslu školského zákona a v rámci svých činností zpracovává  osobní údaje. Postupuje přitom v souladu s právními předpisy, zejména nařízením EU č. 2016/ 679 o ochraně osobních údajů. Osobní údaje se předávají v případě, kdy to