Rozhodnutí o přijetí

II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy Ředitelka II. Mateřské školy, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, jejichž zřizovatelem je Město Moravská Třebová, T. G. Masaryka 29, rozhodla v souladu s § 34 odst.3, § 165 odst.2 písm. b) a § 183 odst. 1, Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Informace pro rodiče

Děti, které nechodily do MŠ v měsíci duben, mají automaticky úlevu z placení školného. Od května je provoz i platba obnovena ve starém režimu.  

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání: Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:  V mateřských školách od 3. 5. 2021 se

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022

Opatření k zápisu do II. MŠ Jiráskova 1141 a odloučeného pracoviště MŠ Tyršova 1 v Moravské Třebové pro školní rok 2021/2022 Zápis 21až22   Zápis dětí proběhne od 3. května 2021 do 13. května 2021 a to distanční  formou. Na školní rok je nutné zapsat i děti nastupující do MŠ i v průběhu školního roku.

Mimořádná opatření

Mimořádné opatření ( nabývá platnosti 6.4.2021) Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle paragrafu 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID- 19 způsobené novým koronavirem SARS -CoV-2 tato mimořádná opatření: I. Dítěti, které je dítětem mateřské školy a není mu mimořádným nebo krizovým opatřením zakázána

Zahájení provozu v MŠ

Dle nařízení vlády ČR mateřská škola zahajuje provoz 12. 4. 2021  pouze pro povinné předškolní vzdělávání (nejstarší oddělení). Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021, se dne 12. 4. 2021 ruší třída pro IZS a končí tím péče o děti rodičů vybraných profesí na určených mateřských školkách,

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:  vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost: o dětí v mateřské škole

INFORMACE PRO RODIČE

Od 1. 3. 2021 se v MŠ vykovává nezbytná péče o děti ve věku od 2 do 10 let,  jejichž zákonní zástupci jsou: – zaměstnanci bezpečnostních sborů,´ – zaměstnanci obecní policie, – zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, – zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, – zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních

Informace pro rodiče MŠ Jiráskova

  Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou – MŠ Jiráskova, Moravská Třebová Váš syn/dcera byl/a v mateřské škole ve styku s osobou covid pozitivní, proto je mu nařízena karanténa po dobu 10ti dnů ode dne posledního kontaktu (25.2.2021) s pozitivně testovanou osobou, tj. do 7.3.2021  včetně. Osobám, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, bude proveden v rozmezí od

Informace pro rodiče MŠ Tyršova

Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou – MŠ Tyršova, Moravská Třebová Váš syn/dcera byl/a v mateřské škole ve styku s osobou covid pozitivní, proto je mu nařízena karanténa po dobu 10ti dnů ode dne posledního kontaktu (25.2.2021) s pozitivně testovanou osobou, tj. do 7.3.2021 včetně. Osobám, kterým bylo nařízeno karanténní opatření,