Rozhodnutí o přijetí

Na základě zápisu do II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová a odloučeného pracoviště MŠ Tyršova, konaného dne 7.5.2022, byly přijaty k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 děti s tímto pořadovým číslem: 16/22                      35/22 17/22                   

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ JIRÁSKOVA A TYRŠOVA

    KRITÉRIA pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, včetně odloučeného pracoviště MŠ Tyršova pro školní rok 2022/2023 Ředitelka II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy,  stanovila  následující  kritéria,  podle  nichž  bude  postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2  písm.  b)  zákona  č.

Důležité informace

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás touhle cestou informovat o následujícím. Při pozitivním výsledku testu PCR Vašeho dítěte nebo jiného člena rodiny jste bezodkladně povinni nás o tom informovat (o víkendu na telefonní číslo 777 279 025.) V současné době se Covid-19 v MŠ vyskytuje, a jelikož se děti netestují, nemáme přehled o pozitivních antigenech, jako

Důležité upozornění

Vážení rodiče,  od 1. 1. 2022 se bude na naší MŠ zdražovat stravné dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., příloha 2. Strávníci do 6 let Přesnídávka                      11,- Kč Oběd                                 22,- Kč

Upozornění pro rodiče

Upozornění pro rodiče I.A třídy „žlutá třída“ – od pondělí 13. 12. 2021 je třída v karanténě. Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou –  MŠ Jiráskova Moravská Třebová Váš syn/dcera byl/a v mateřské škole ve styku s osobou covid pozitivní, proto je mu nařízena karanténa po dobu minimálně sedmi dnů, maximálně 14ti dnů ode dne

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Vážení rodiče, II. Mateřská škola Jiráskova a odloučené pracoviště MŠ Tyršova, budou uzavřeny od 23.12 do 31.12.2021. Posledním dnem provozu je  22.12. (středa). Provoz bude obnoven v pondělí 3.1.2022. Přejeme vám krásné Vánoce, v novém roce 2022 pevné zdraví a spoustu hezkých okamžiků s vašimi dětmi. Kolektiv MŠ Jiráskova a odloučené pracoviště MŠ Tyršova

ZÁPIS Z INFORMATIVNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE

Vážení rodiče, Vzhledem k opatřením, které vydalo MŠMT a MZV k zamezení šíření nemoci Covid-19, se třídní schůzky nemohou konat v takové podobě, jak jste byli zvyklí. Veškeré informace týkající se Mateřské školy Jiráskova a odloučeného pracoviště MŠ Tyršova, vám předáváme v tištěné podobě. Prosíme vás o důkladné prostudování. 1. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI Provoz mateřské školy je od 6.00- 16.00

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘÍCHOZÍCH DĚTÍ

  CO S SEBOU DO MŠ Přezůvky s pevnou patou Plastový hrníček s ouškem Dostatek náhradního oblečení do třídy i na ven, náhradní obuv ven Oblíbeného plyšáčka, který dětem usnadní adaptační období !!! VŠE ČITELNĚ PODEPSANÉ !!!   REŽIM DNE Příchod dětí do MŠ nejpozději do 8:30hod Vyzvedávání dětí z MŠ: Po obědě 11:55 – 12:15 hod    

Oznámení o jmenování zástupce ředitele školy na MŠ Tyršova

Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vám sdělila že od 1. 8. 2021 nastupuje do funkce zástupkyně ředitelky školy paní Bc. Lenka Peterková, která přichází po paní Ivaně Freharové z důvodu dlouhodobé nemoci. Přeji tímto nové paní zástupkyni hodně sil a mnoho zdaru v této nové roli a významné funkci. S přáním hezkého dne