Informace pro rodiče

Děti, které nechodily do MŠ v měsíci duben, mají automaticky úlevu z placení školného. Od května je provoz i platba obnovena ve starém režimu.  

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání: Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:  V mateřských školách od 3. 5. 2021 se

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022

Opatření k zápisu do II. MŠ Jiráskova 1141 a odloučeného pracoviště MŠ Tyršova 1 v Moravské Třebové pro školní rok 2021/2022 Zápis 21až22   Zápis dětí proběhne od 3. května 2021 do 13. května 2021 a to distanční  formou. Na školní rok je nutné zapsat i děti nastupující do MŠ i v průběhu školního roku.

Mimořádná opatření

Mimořádné opatření ( nabývá platnosti 6.4.2021) Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle paragrafu 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID- 19 způsobené novým koronavirem SARS -CoV-2 tato mimořádná opatření: I. Dítěti, které je dítětem mateřské školy a není mu mimořádným nebo krizovým opatřením zakázána

Zahájení provozu v MŠ

Dle nařízení vlády ČR mateřská škola zahajuje provoz 12. 4. 2021  pouze pro povinné předškolní vzdělávání (nejstarší oddělení). Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021, se dne 12. 4. 2021 ruší třída pro IZS a končí tím péče o děti rodičů vybraných profesí na určených mateřských školkách,

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:  vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost: o dětí v mateřské škole

INFORMACE PRO RODIČE

Od 1. 3. 2021 se v MŠ vykovává nezbytná péče o děti ve věku od 2 do 10 let,  jejichž zákonní zástupci jsou: – zaměstnanci bezpečnostních sborů,´ – zaměstnanci obecní policie, – zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, – zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, – zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních

Informace pro rodiče MŠ Jiráskova

  Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou – MŠ Jiráskova, Moravská Třebová Váš syn/dcera byl/a v mateřské škole ve styku s osobou covid pozitivní, proto je mu nařízena karanténa po dobu 10ti dnů ode dne posledního kontaktu (25.2.2021) s pozitivně testovanou osobou, tj. do 7.3.2021  včetně. Osobám, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, bude proveden v rozmezí od

Informace pro rodiče MŠ Tyršova

Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou – MŠ Tyršova, Moravská Třebová Váš syn/dcera byl/a v mateřské škole ve styku s osobou covid pozitivní, proto je mu nařízena karanténa po dobu 10ti dnů ode dne posledního kontaktu (25.2.2021) s pozitivně testovanou osobou, tj. do 7.3.2021 včetně. Osobám, kterým bylo nařízeno karanténní opatření,

Rozhodnutí o ukončení mimořádného opatření

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ________________________________________________________________________________ Č.j.: KHSPA 02910/2021/HDM-Sy Ve Svitavách dne 19.2.2021 II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy Jiráskova 1141/33 571 01 Moravská Třebová ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako správní úřad věcně a místně